วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวพรรณิภา  กิจสมุทร ชื่อเล่น เนย
คบ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา 7 ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง